Letno poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS, za leto 2018

Letno poročilo, ki obsega računovodsko in poslovno poročilo, sestavljajo srednje velike in velike gospodarske družbe. Z njim se predstavijo najširši zainteresirani javnosti in v njem prikažejo tako rezultate preteklega poslovanja kot tudi načrte za prihodnost. Pri družbah, ki poročajo po SRS, ni pomembnejših novih zahtev, družbe, ki poročajo po MSRP, pa čakajo v računovodskem delu letnega poročila nove zahteve po razkritjih v povezavi z MSRP 18 – Prihodki in MSRP 9 – Finančni instrumenti.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 02. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS