Popravljanje napak pri DDV od januarja 2019

Napake pri obračunanem in odbitem DDV davčni zavezanci popravljajo prek tekočega obračuna tega davka. Do konca leta 2018 so se od premalo plačanega DDV obračunavale obresti po evropski medbančni obrestni meri, povečani za 1 do 4 odstotne točke glede na zamudo pri popravku napake. Od 1. januarja 2019 pa se za izračun obresti uporabi 3-odstotna letna obrestna mera.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 30. 01. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS