Davčna obravnava regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Delavci so v zvezi z zaposlitvijo upravičeni do regresa za letni dopust in drugih prejemkov v skladu z delovnopravnimi predpisi. Kadar zneski jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnin niso izplačani pod pogoji in do velikosti, kot jih določajo davčni predpisi oziroma predpisi o prispevkih, jih morajo delodajalci všteti v davčno osnovo in osnovo za prispevke. Izjema od tega pravila je regres za letni dopust, ki se vedno všteva v davčno osnovo, v osnovo za prispevke pa le, če presega omejitveni znesek.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 01. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS