Davčni obračun pravnih oseb za leto 2018

Pravne osebe so zavezane sestaviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018 in ga oddati davčnemu organu. Skrajni rok za oddajo je 1. april 2019 za vse, pri katerih je davčno leto enako koledarskemu. Za leto 2018 velja nekaj novosti v obrazcu za obračun. Črtanih in spremenjenih je bilo tudi nekaj prilog k temu obrazcu. Pri ugotavljanju davčne osnove je treba upoštevati davčne posebnosti pri nepridobitnih organizacijah, nepriznanih in omejeno priznanih odhodkih ter drugo.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS