Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Spletna oddaja premoženjskih bilanc za leto 2018

Podatke premoženjskih bilanc zavezanci vnašajo neposredno ali prek uvoza datoteke XML v spletno aplikacijo. Navodila za pripravo datoteke XML so objavljena na Ajpesovi spletni strani v rubriki Ostale vsebine/Za razvijalce programske opreme. Podatke je treba podpisati s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Ajpes je za oddajo premoženjskih bilanc po stanju na dan 31. decembra 2018 uvedel predvsem tehnične izboljšave pri oddaji in kontroli podatkov iz premoženjskih bilanc.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS