Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki morajo pred sestavitvijo tega izkaza pregledati računovodske postavke prihodkov, prejemkov, odhodkov in izdatkov ter poslovnega izida glede razvrščanja, merjenja in upravičenosti. Pripraviti morajo še različne obračune, na primer amortizacije in obresti na dan bilance stanja. Čeprav v zvezi s temi obračuni ne nastaja denarni tok in ne vplivajo na poslovni izid, pa vplivajo na konte stanja.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 11. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS