Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Takrat morajo pripraviti računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki ga predložijo pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 11. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS