Dajatve od avtorskih honorarjev iz tujine in honorarjev nerezidentov

Obremenitev avtorskega honorarja s prispevki je odvisna predvsem od tega, ali je bilo delo opravljeno v Sloveniji ali pa morda v drugi državi članici EU ali EGP ali v tretji državi. V določenih primerih je pomembno tudi to, ali so avtorji že vključeni v obvezno socialno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas oziroma ali so uživalci pokojnine.

Dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 28. 11. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS