Sodna praksa Sodišča EU v prvi polovici leta 2018

Sodišče EU je na področju DDV v zadnjih nekaj mesecih spet izdalo veliko sodb. Med temi znova prednjačijo teme, kot so pravica do odbitka DDV, pravica do oprostitve tega davka in opredelitev posamezne transakcije kot (ne)obdavčljive v sistemu DDV. Za številne zavezance pa bo verjetno zanimiva sodba, ki govori o obveznosti popravka odbitka DDV, ker nepremičnina dve leti po pridobitvi ni bila dana v najem, čeprav si je zavezanec za to prizadeval.

Izbrana sodna praksa v zvezi z DDPO

Sodišče je v zadnjem letu odločalo o več primerih davčnega nepriznavanja odhodkov. Velikokrat je zaključilo, da so bile storitve neopravljene oziroma da ni bilo dobav blaga. Odločalo pa je tudi o uveljavljanju davčnih ugodnosti pri izčlenitvi. V eni sodbi je presojalo tudi to, kakšna mora biti davčna osnova za davčni odtegljaj.

Jubilejna nagrada

Z jubilejno nagrado delodajalec nagradi delavca za dolgoletno delo v podjetju. Ker to ni zakonska pravica, pripada le delavcem, katerih delodajalci imajo v kolektivnih pogodbah, internih aktih ali pogodbah o zaposlitvi določene pogoje in velikost za njeno izplačilo.

Dohodninska obdavčitev obresti

Zakon o dohodnini obresti razvršča med dohodke iz kapitala, ki so ob izplačilu obdavčeni dokončno po stopnji 25 %. Iz obdavčitve so do skupnega letnega zneska 1.000 EUR izvzete obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih članicah EU. Pri rezidentih so obresti obdavčene po načelu svetovnega dohodka, pri nerezidentih pa po načelu vira.

Mednarodna obdavčitev obresti

Pri izplačilih obresti med zavezanci iz različnih držav se praviloma zahteva obračun davčnega odtegljaja. Slovenski zavezanci, ki prejemajo obresti iz tujine, morajo poskrbeti, da tako obračunani davčni odtegljaj upoštevajo kot v tujini plačano akontacijo dohodnine. Fizične osebe, ki prejemajo obresti iz tujine, pa jih morajo tudi pravočasno napovedati. Kadar pa zavezanci izplačujejo obresti v tujino, morajo pravilno obračunati davčni odtegljaj oziroma pravilno ravnati pri oproščenem izplačilu obresti.

IKS 10/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS