Prenehanje in preoblikovanje javnih zavodov

Prenehanje in statusno preoblikovanje javnih zavodov zaradi spremenjenega izkazovanja premoženja zahteva posebno računovodsko in davčno obravnavanje. Izhodišče računovodskega obravnavanja so vedno sredstva na aktivi, ki jih zavodi združujejo ali delijo hkrati z vsemi povezanimi obveznostmi na pasivi. Davčna obravnava pa se nanaša predvsem na obračun davka na dohodek in prenos premoženja.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 02. 08. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS