Računovodenje najemov pri najemnikih po MSRP 16

Pri najemnikih se bo računovodenje z začetkom uporabe MSRP 16 korenito spremenilo. Učinki na računovodske izkaze bodo znatni, vplivali bodo na povečanje bilančne vsote in na zmanjšanje kazalnikov dolg/kapital, EBITDA pa se bo načeloma izboljšal. Pripoznavanje stroškov bo zdaj nekoliko drugačno, zaradi česar je mogoče pričakovati, da bodo najemniki v začetnih letih najema pripoznavali večje stroške kot pri sedanjem poslovnem najemu.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 02. 08. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS