Kdaj je opravljanje dejavnosti odvisno in kdaj neodvisno

V sistemu DDV je dejavnost obdavčljiva le, če je opravljena v neodvisnem (samostojnem) razmerju. Kdaj šteti razmerje med naročnikom in izvajalcem transakcije za neodvisno, pa v praksi povzroča nemalo težav. Ker je termin neodvisno razmerje uporabljen tudi v Zakonu o dohodnini, so spori tudi pri obdavčitvi s tem davkom. Merila za presojo razmerja za namene DDV davčni zavezanci lahko najdejo v sodni praksi Sodišča EU, davčni organ pa jih glede tega napotuje še na predpise s področja dohodnine.

Mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 02. 08. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS