Računovodenje projektov, ki jih financira RS ali EU

Organizacijam so pri poslovanju na voljo različne oblike pomoči, bodisi iz proračuna bodisi posredno prek različnih organizacij, ki jih je država ali vlada ustanovila za tak namen. V praksi se pogosto uporablja tudi pojem projektna sredstva. Ta mora organizacija namensko porabiti, običajno pa še poročati o njihovi namenski rabi. Če pa sredstva niso porabljena v skladu z namenom, jih mora vrniti.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 04. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS