Pomembnejše spremembe smernic OECD za določanje transfernih cen

Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave so bile julija 2017 delno spremenjene in dopolnjene. Med drugim prinašajo podrobnejša navodila za uporabo neodvisnega tržnega načela v zvezi z določitvijo dejanske transakcije in tveganji. Dodane so tudi smernice glede transakcij z blagom med povezanimi osebami pri uporabi metode primerljivih prostih cen in smernice o storitvah v skupini z nizko dodano vrednostjo. Spremenjeno in dopolnjeno je bilo tudi poglavje o neopredmetenih sredstvih. Namen vseh teh sprememb je preprečiti erozijo davčne osnove in prenos dobička.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS