Nadurno delo

Delo, ki ga mora delavec opraviti prek svojega polnega delovnega časa, je nadurno delo. Vendar ga delodajalec lahko določenim delavcem odredi izjemoma, kadar z nobenim drugim ukrepom ni mogoče doseči, da bi se delo opravilo v rednem delovnem času. Za opravljeno nadurno delo je zato delavec upravičen do večjega plačila kot za redno delo. Razlikovati ga je treba od presežka ur, prav tako pa ne sme trajati dlje časa.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 25. 04. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS