Reprogramiranje posojil proračunskih uporabnikov

Spreminjanje pogojev najetih posojil pri kreditodajalcih, kot so odložitev plačila, obročno odplačevanje in spremenjena dinamika odplačevanja, s ciljem večje verjetnosti njihovega poplačila je znano kot reprogramiranje posojil. To pa proračunski uporabniki lahko dosežejo tudi brez denarnega toka. Pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov je namreč izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane brez nastanka denarnega toka.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS