Izvoz blaga in povezane storitve

Področje izvoza zavezancem narekuje, da dobro poznajo carinske predpise, kadar blago prijavijo za izvoz v tretje države. Običajno v ta namen pri pristojnih organih vložijo izvozno carinsko deklaracijo na obrazcu enotne upravne listine. Izvoznik za namene DDV potrebuje dokazilo o izstopu blaga iz EU, saj lahko potem uveljavlja oprostitev DDV na računu za dobavo blaga zunaj EU. Storitve, povezane z izvozom blaga, pa so oproščene DDV le, če se neposredno zaračunajo izvozniku.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 03. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS