Izračun in knjiženje odloženih davkov

Odloženi davek vpliva na poslovni izid po obdavčitvi, zato je izjemnega pomena za lastnike. Vpliva torej na bilančno postavko, ki je zgolj obračunska, in posledično na odločitve lastnikov. Z odloženimi davki organizacija pravilno prikaže poslovni izid po obdavčitvi. To naredi tako, da svoj davčni položaj pri davku iz dobička prikaže tudi tam, kjer se računovodska in davčna pripoznava prihodkov in odhodkov razlikujeta in kjer to povzroča razlike med računovodskim in obdavčljivim dobičkom.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 05. 2017 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS