Odloženi davki

Odloženi davek ni niti davek, niti ni odložen. Vsebinsko bi ga bilo pravilneje poimenovati kar vračunani davek. Odraža namreč razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti ter njihovo davčno osnovo. Kadar ima organizacija računovodski odhodek ali prihodek v enem letu, pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb pa v drugem, mora za tiste razlike, ki so obdavčljive in odbitne, pripoznati odloženi davek. Pripozna ga ob upoštevanju načela pomembnosti.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 05. 2017 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS