Olajšave za zaposlovanje in donacije

Davčni zavezanci lahko zmanjšajo davčno osnovo tudi z olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb in invalidov. Zmanjšajo jo lahko še z določenimi doniranimi sredstvi ali vplačanimi premijami prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Vendar so te olajšave omejene le na pravne in fizične osebe, ki ugotavljajo davčno osnovo z dejanskimi odhodki.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 01. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS