Letni davčni obračun pravnih oseb

Zadnje spremembe ZDDPO-2 ne bodo vplivale na obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016. Davčna stopnja tako ostaja 17 %, novo, 19-odstotno stopnjo pa bodo zavezanci uporabili za izračun akontacij davka za leto 2017. Zavezanci ugotovijo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali 80-odstotnih normiranih odhodkov. Na davčno osnovo vplivajo tudi nekatere postavke iz bilance stanja ter neizrabljene davčna izguba in olajšave. Rok za oddajo davčnih obračunov in prilog je 31. marec 2017.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 01. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS