Rezervacije pri določenih uporabnikih

Pri določenih uporabnikih resda ne veljajo za pomembno postavko v računovodskih izkazih, vendar je prav, da ti poznajo pravila za oblikovanje in porabljanje rezervacij ter primere uporabe rezervacij v praksi. Iz njih je mogoče razbrati, kdaj je tako postavko primerno uporabiti in tako izkazati pravilne računovodske izkaze.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 10. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS