Uporaba SKD in KNCar pri obračunu DDV

Zavezanci morajo za pravilen obračun DDV pogosto upoštevati tudi uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife oziroma uvrstitev dejavnosti v standardno klasifikacijo dejavnosti. V praksi nikoli ni bilo težav s pridobivanjem informacij glede razvrščanja dejavnosti, za kar je pristojen Surs. Številne težave pa so se pojavljale pri uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo, saj je Furs do nedavnega izdajal zavezujoče carinske informacije zgolj za namene uvoza blaga. Glede na zadnja Fursova pojasnila pa ni več tako.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 10. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS