Olajšava za vzdrževane družinske člane

Tako olajšavo sme uveljaviti zavezanec, ki je rezident Slovenije, in sicer pri letni odmeri dohodnine. Lahko pa to pri določenih dohodkih stori že med letom. Pogoji za pridobitev pravice do olajšave so odvisni od vrste družinskega člana in tudi zneski olajšave niso enotni za vse primere. Pod določenimi pogoji jo lahko uveljavi tudi rezident EU ali EGP.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 27. 10. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS