Vpliv sprememb ZDDV-1 na plačilo DDV pri uvozu

Uvozniku, ki je identificiran za DDV v Sloveniji, po 1. juliju 2016 pri uvozu blaga ne bo več treba plačati obračunanega DDV na carinski deklaraciji skupaj z uvoznimi dajatvami, ampak ga bo obračunal v rednem obračunu DDV. Ta poenostavitev, ki jo predpisuje spremenjeni Zakon o davku na dodano vrednost, bo uvoznikom zmanjšala finančno breme zalaganja likvidnostnih sredstev zaradi uvoza blaga.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 12. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS