Obračun in knjiženje okoljskih dajatev

V Sloveniji je predpisano obračunavanje devetih okoljskih dajatev. Način obračunavanja je različen. Najpomembnejša razlika je v tem, ali se okoljska dajatev obračunava kot uvozna dajatev ali ne. To vpliva tudi na knjigovodsko evidentiranje. Uredbe o okoljskih dajatvah se niso veliko spreminjale, je pa Furs v zadnjih mesecih objavil nova navodila za njihovo obračunavanje.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 12. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS