Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Temeljni izkaz poslovnega izida drugih uporabnikov je izkaz prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov po računovodskem načelu denarnega toka. Resnično in pošteno mora izkazovati prihodke in odhodke po denarnem toku v obračunskem letu. Pri pripravi drugi uporabniki izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov v skladu s predpisanim EKN in sprejetimi pojasnili.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 11. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS