Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Pripraviti morajo računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Z letnim poročilom povzamejo poslovanje v končanem obdobju in ga predložijo pristojnim institucijam. Da bodo računovodski izkazi pravilni in pošteni, pa morajo pred njihovo sestavitvijo pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na podlagi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 11. 2015 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS