Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji

Zveza RFR na dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji. V njej je avtorica raziskovala tržno koncentracijo na trgu revizijskih družb in naročnikov revizijskih družb v Sloveniji od leta 2008 do 2011 in ugotavljala, ali je bila v preučevanem obdobju na slovenskem trgu previsoka.


Datum objave: 28. 05. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS