Knjiženje zadolževanja pri uporabnikih EKN

Zadolževanje uporabnikov EKN urejajo številni predpisi, ki ga predvsem omejujejo in nadzorujejo. Zadolžitev morajo določeni in drugi uporabniki knjigovodsko ustrezno obravnavati, saj se pri knjiženju dolgov prepletajo knjiženja na kontih stanja s knjiženji na kontih prihodkov in odhodkov ter na kontih prejemkov in izdatkov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 05. 2015 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS