Stvarni vložek v d. o. o.

Ob ustanovitvi sestavljajo osnovni kapital družbe denarni in/ali stvarni vložki družbenikov. Tudi med poslovanjem lahko družba poveča osnovni kapital s stvarnimi vložki. Z njimi se krepi kapitalska moč družbe, povečuje pa se tudi premoženje, ki ga potrebuje za opravljanje dejavnosti. Težave pri računovodski in davčni obravnavi se pojavijo zlasti takrat, kadar se ocenjena vrednost stvarnega vložka razlikuje od zneska (osnovnega) vložka kapitala, za katerega se stvarni vložki dajejo, ali kadar se nabavna oziroma knjigovodska vrednost stvarnega vložka pri vlagatelju razlikuje od ocenjene.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 05. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS