Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Vodila za sestavo letnega poročila uporabnikov EKN

Letno poročilo uporabnikov EKN mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Resnično in pošteno mora prikazovati premoženje, finančni položaj in poslovni izid. Obsegati mora računovodsko in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morajo uporabniki EKN podati računovodske izkaze in pojasnila k njim. V izkazih predstavijo predpisane obrazce z vrednostmi posameznih računovodskih postavk, v pojasnilih pa računovodske postavke opisno, tabelarično in še kako drugače razložijo.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS