Novi MSRP 15

Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja 2014 sprejel nov računovodski standard za pripoznavanje prihodkov. Podjetja ga bodo uporabljala od 1. januarja 2017, a pred uporabo v državah EU ga mora potrditi še Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje. Standard vsebuje novosti pri določanju sestavin prodajnega posla, zato bodo podjetja prihodke pripoznavala kasneje, kot jih zdaj. SRS ne smejo biti v nasprotju z MSRP, zato lahko slovenska podjetja pričakujejo njihove spremembe.

Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 27. 11. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS