Odbitek DDV od večnamenskih vozil po 1. januarju 2013

Zavezanci imajo od nabav osebnih vozil ter blaga in storitev, povezanih z njimi, omejeno pravico do odbitka DDV. To velja tudi za večnamenska oziroma kombinirana vozila. Če so vozila namenjena prevozu blaga ali tovora, zavezanci obdržijo pravico do odbitka DDV. Določanje, kdaj imajo vozila tak status, se je zaradi sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost in pojasnil pristojnih organov v zadnjih letih pogosto spreminjalo in povzročilo kar nekaj zapletov.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 03. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS