Tema:

JEZIKOVNA STRAN 92

Sopomenke

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Pojmovnik slovenskega računovodstva zdaj tudi v spletni obliki

Zveza RFR je kot založba (izdajatelj je bil Slovenski inštitut za revizijo) pred dobrimi dvanajstimi leti izdala edinstveno strokovno delo v Sloveniji. Pojmovnik računovodstva, financ in revizije je pripravil prof. dr. Ivan Turk, ob prvi izdaji leta 2000 pa je izšel na kar 1.083 straneh. Njegova vsebina je razdeljena na tri poglavja: Uvod, Opredelitev izbranih strokovnih pojmov s področij računovodstva, financ in revizije s slovensko-slovenskim in slovenskoangleškim slovarjem izrazov ter Angleško-slovenski slovar izrazov za izbrane strokovne pojme s področij računovodstva, financ in revizije. Pojmovnik je v papirni izdaji kasneje izšel še v nekaterih ponatisih, zaradi spremenjenih razmer dela računovodij pa se je pokazala potreba, da bi bil dostopen tudi na spletu.

IKS 04/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS