Davčna past

Nova davčna pravila se običajno začnejo uporabljati na začetku koledarskega leta in prvi tedni novega leta so obdobje, v katerem delujemo dvotirno. Ob pospešeni pripravi obračunov in poročil po starih pravilih moramo vpeljati postopke, skladne z novimi rešitvami. Pogosto se zgodi, da zakonodajalec do zadnjega trenutka odlaša s sprejetjem in objavo sprememb in novosti, nato pa jih zapiše nejasno ali dvoumno.

Mag. Matjaž Prusnik
Datum objave: 31. 01. 2013

Tudi letos je dogajanje pestro, saj je nekaj novih rešitev temeljito spremenilo dolgoletna davčna pravila in razmerja. Nova so pravila obremenitve različnih vrst dohodkov s prispevki. Spremenil se je način obdavčitve najemnin z dohodnino in zaostrila se je obdavčitev nepremičnin večje vrednosti. Zvišala se je obdavčitev dividend, obresti in nekaterih kapitalskih dobičkov in zaostrila se je dohodninska lestvica. Ugodnejša je obravnava posameznikov, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, in nižja je stopnja davka od dohodkov pravnih oseb. Novim razmeram se bomo morali prilagoditi. Racionalen posameznik med različnimi možnostmi vedno izbere najugodnejšo. Ker zakonodajalec nekaterih podrobnosti, ki pomembno vplivajo na izbiro ugodnejše možnosti, ni dorekel, je pravna varnost davčnih zavezancev okrnjena.

V opisanih razmerah pa mnoge med nami čaka še ena davčna past. Pogosto namreč prihaja do neskladij med knjigovodskimi evidencami Dursa in davčnih zavezancev. Po drugi strani pa nova pravila onemogočajo sodelovanje na javnih razpisih vsem, ki imajo več kot 50 EUR davčnega dolga. Pričakujemo lahko, da se bodo v veliki stiski znašli vsi, ki zaradi napačno evidentiranih zneskov davčnega dolga tvegajo zavrnitev na javnem razpisu, čeprav do napake ni prišlo po njihovi krivdi.

Upam, da bomo kmalu spoznali, da jasno zapisana pravila in urejene razmere koristijo vsem – tako tistim, ki davke predpišejo in skrbijo za njihovo izterjavo, kot tistim, ki skrbimo za njihovo obračunavanje in jih plačujemo. 

IKS 02/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS