Dokončni poračun odbitka DDV za leto 2012

Zavezanci z ID-številko, ki odbijajo DDV ob upoštevanju odbitnega deleža, bodo tudi na začetku letošnjega leta poračunali odbitek DDV preteklega leta. Tako bodo izračunali dokončni odbitek za leto 2012, poračunali odbitek za leto 2012 in začeli uporabljati dokončni delež odbitka leta 2012 kot začasnega za leto 2013. Izračunane razlike odbitka bodo morali tudi računovodsko in davčno evidentirati.

Poročanje o DDV za leto 2012

Čeprav v Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano, je nekaj posamičnih letnih poročil vendarle predpisanih. Kratek pregled predstavlja poročila za leto 2012, ki jih bodo zavezanci dolžni predložiti Dursu v letu 2013.

Popravek odbitka DDV pri oddaji stavbe v najem

Pred začetkom gradnje stavbe investitor določi namen njene rabe. Pogosto pa se zgodi, da je po dokončani gradnji ne more uporabljati za predvideni namen, in jo odda v najem. Najemnine za stavbe so oproščene obračuna DDV, in če je najemodajalec za stavbo odbil DDV, ga mora popraviti. Izjemoma so lahko najemnine obdavčene, kadar ima najemnik identifikacijsko številko za DDV in pravico do celotnega odbitka DDV ter on in najemodajalec Dursu pošljeta posebno izjavo. Takrat popravek odbitka DDV ni potreben.

Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine za leto 2012

Že nekaj let Dursu ne pošiljamo več podatkov o celoletnih dohodkih, izplačanih fizičnim osebam, od katerih smo med letom obračunali dohodnino oziroma akontacijo dohodnine. Še vedno pa moramo do konca januarja za preteklo leto pošiljati podatke o celoletnih dohodkih, ki so dohodnine oproščeni, in nekatere druge podatke.

Začasni izvoz blaga in zvezek ATA

Kadar pri izvozu blago za stalno ostane v tretji državi, govorimo o pravem izvozu blaga, kadar le nekaj časa ostane v tretji državi, pa gre za začasni izvoz blaga. Začasni izvoz blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju, lahko carinskim organom prijavimo s carinsko deklaracijo ali zvezkom ATA. Blago se vrne v EU v okviru carinskega postopka ponovnega uvoza.

Obravnava v tujini plačanega davka od obresti

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb vštevajo v davčno osnovo tudi obresti in druge dohodke, ki so jih dosegli v tujini in od katerih so tam plačali davek. Znesek v tujini plačanega davka lahko delno ali v celoti odštejejo od svoje za davčno obdobje obračunane davčne obveznosti (obračunanega davka). Predstavljamo razloge za davčno priznavanje v tujini plačanega davka, ki ga zavezanci ne morejo odšteti od obračunanega davka.

IKS 01/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS