Piromani in drugi storilci

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Posledice zamud pri plačilih dolgov iz prometa blaga in storitev

Zaradi vse večje plačilne nediscipline je državni zbor sprejel več predpisov, ki naj bi stanje na tem področju izboljšali. Tako so bili sprejeti in v Uradnem listu RS 18/11 objavljeni

  • zakon o preprečevanju zamud pri plačilih,
  • dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost in
  • spremembe zakona o javnem naročanju.

IKS 05/2011


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS