Posledice zamud pri plačilih dolgov iz prometa blaga in storitev

Zaradi vse večje plačilne nediscipline je državni zbor sprejel več predpisov, ki naj bi stanje na tem področju izboljšali. Tako so bili sprejeti in v Uradnem listu RS 18/11 objavljeni

  • zakon o preprečevanju zamud pri plačilih,
  • dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost in
  • spremembe zakona o javnem naročanju.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 04. 2011


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS