Katere družbe bodo morale dodatno poročati o trajnostnosti ter kdaj in kako

Informacije o trajnostnem poslovanju postajajo vedno pomembnejši vidik poročanja družb. Vlagatelji in drugi deležniki želijo več informacij o tveganjih, ki jih za družbe pomenijo trajnostni vidiki, in o vplivu družb na okolje in širšo družbeno skupnost. Tudi v slovenski pravni red prevzemamo zahteve po dodatnem poročanju o trajnostnosti, ki bodo vplivale tako na letno poročilo kot tudi na pristojnosti in odgovornosti poslovodstva in nadzornega sveta oziroma njegove revizijske komisije.

mag. Simona Korošec Lavrič
Datum objave: 24. 04. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS