Vse, kar je treba vedeti glede trajanja hrambe dokumentacije

Med svojim poslovanjem organizacija ustvarja precejšnjo količino listin in dokumentov, ki jih mora hraniti različno dolgo. Koliko časa mora hraniti določeno dokumentacijo, predpisujejo različni predpisi. Njihovo neupoštevanje lahko pomeni hujši davčni prekršek, ki se kaznuje z globo. Posebno pozornost je treba posvetiti tem zahtevam tudi v primeru menjave računovodskega programa, stečaja, prisilne poravnave, statusnega preoblikovanja in izgube podatkov.

mag. Simona Korošec Lavrič
Datum objave: 24. 04. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS