Odloženi davki in davek iz dobička

Računovodje so pogosto pred dilemo, kaj so stroški oziroma odhodki za davek in kje naj jih pripoznajo, saj v enotnem kontnem načrtu ni konta s podobnim nazivom. Ker pa gre za odhodek, tovrstne poslovne dogodke običajno povezujejo z razredoma 4 – Stroški in 7 – Odhodki in prihodki. Ob tem pa se dodatno postavljata vprašanji, ali je davek, ki ga organizacija pripozna na teh kontih, davčno priznan odhodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in kam v davčni obračun ga vnese.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 24. 04. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS