Prodaja nepremičnine, ki se nahaja v tujini

Slovenske fizične in pravne osebe, ki imajo nepremičnine v tujini, so ob njihovi prodaji zavezane obračunati dajatve po predpisih države, v kateri je nepremičnina. Nekatere dajatve pa se obračunavajo tudi v Sloveniji. Pri tem je treba paziti, da ne pride do dvojne obdavčitve ali neobdavčitve bodisi z davkom na promet nepremičnin bodisi z davkom na dosežen dobiček pri prodaji.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 04. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS