Delna oprostitev dajatev za začasni uvoz

Za uvoženo blago, ki je sproščeno v prosti promet, uvoznik plača predpisane dajatve. Če pa blago začasno uvozi in ga v 24 mesecih ponovno izvozi, ob zaključku postopka plača za vsak mesec oziroma vsak začeti mesec uporabe na carinskem območju EU le 3 % dajatev, ki so predpisane za blago, ki je sproščeno v prosti promet.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 04. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS