Neposredna povezava med transakcijo in plačilom kot pogoj za obdavčitev z DDV

Transakcija se šteje kot opravljena za plačilo, kadar obstaja neposredna povezava med dobavo blaga ali opravljanjem storitev na eni strani in plačilom, ki ga davčni zavezanec dejansko prejme, na drugi strani. Ugotavljanje, ali ta povezava pri posamezni transakciji obstaja, je včasih težavno. V sestavku je navedenih več kot 30 primerov iz prakse, ki bodo zavezancem v pomoč pri obravnavi njihovih primerov.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 24. 04. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS