Poravnava, slabitev in odpis terjatev do kupcev

Organizacija odpravi pripoznanje terjatve, če nima več pogodbenih pravic do prejemanja z njo povezanih denarnih tokov. To pa je lahko takrat, ko je terjatev poplačana ali ko organizacija nima več izvršljive pravice, ker je terjatev zastarala. Čeprav ima organizacija pravico do pridobivanja denarnih tokov, pa ni nujno, da bo terjatev poplačana v celoti, saj je lahko ta dvomljiva ali sporna. V takih primerih mora organizacija vrednost terjatve zmanjšati in jo izkazati po odplačni vrednosti.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 01. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS