Začasni davek na bilančno vsoto za leta od 2024 do 2028

Za ta leta bodo morale banke in hranilnice plačati davek na bilančno vsoto. Ta davek znaša 0,2 % od povprečnega stanja sredstev v davčnem obdobju. Davčno obveznost zmanjšajo za znesek povečanega DDPO zaradi povečanja stopnje DDPO, pa tudi za vplačane donacije v Sklad za obnovo Slovenije. Davek ne sme preseči 30 % dobička iz poslovanja pred odbitkom za odhodek za davek.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 01. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS