Večja obdavčitev normirancev in vpliv na zavarovalno osnovo

Z letom 2023 so se zmanjšali priznani normirani stroški pri določenem znesku prihodkov. Pri zasebnikih, ki izpolnjujejo (samo)zaposlitveni pogoj, je obdavčitev večja, če presežejo 50.000 EUR prihodkov. Če tega pogoja ne izpolnjujejo, pa je njihova obdavčitev večja že, če presežejo 12.500 EUR. Večja davčna osnova vpliva tudi na zavarovalno osnovo pri zasebnikih, ki so zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti. Če niso, še naprej mesečno plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 01. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS