Pomembnejša sodna praksa glede plačil za delo

V zadnjem letu sta višje delovno in socialno sodišče ter vrhovno sodišče sprejeli nekaj pomembnejših sodnih odločitev, ki se nanašajo na plačila za delo – obravnavajo poslovno uspešnost, povračila stroškov, nadomestilo za neizrabljen letni dopust, izračun sorazmernega dela dopusta in regresa, zmanjšanje osnovne plače zaradi kršitev in neizplačilo nadur vodilnemu delavcu.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 25. 01. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS