Možnosti porabe presežka prihodkov nad odhodki pri določenih uporabnikih EKN

Določeni uporabniki lahko porabljajo ustvarjene presežke prihodkov nad odhodki za opravljanje in razvoj dejavnosti, če z aktom o ustanovitvi ni drugače določeno. S tem je mišljena poraba presežka za namene investiranja ali pokrivanja tekočih stroškov. Ustanovitelj pa lahko zahteva tudi nakazilo presežka prihodkov, ki ga je ustvaril določeni uporabnik.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 28. 06. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS